Нэг удаагийн хамгаалах бүрхүүл (ариутгасан)

  • Disposable Protecting Coverall (Sterile)

    Нэг удаагийн хамгаалах бүрхүүл (ариутгасан)

    Эмнэлгийн хамгаалалтын хувцас, нэг удаагийн хамгаалалтын бүрхүүл, вирусны эсрэг костюм гэх мэт. Эмнэлгийн хамгаалалтын хувцас гэдэг нь эмнэлгийн ажилтнууд (эмч, сувилагч гэх мэт) болон эрүүл мэндийн тодорхой бүсэд ордог хүмүүс (ICU ба ариутгасан нөхцөл байдал, халдвар авсан газар руу орж буй хүмүүс гэх мэт) ашигладаг хамгаалалтын хувцасыг хэлдэг. Эмнэлгийн хамгаалалтын хувцас нь чийгийн сайн нэвчилт, саад тотгортой, нэвтрэлтийг эсэргүүцэх функцтэй.