Нэг удаагийн хамгаалах бүрхүүл (ариутгах бус)

  • Disposable Protecting Coverall (Non-Sterile)

    Нэг удаагийн хамгаалах бүрхүүл (ариутгах бус)

    Хамгаалах хувцас, эмнэлгийн хамгаалалтын костюм, нэг удаагийн хамгаалалтын бүрхүүл эсвэл вирусны эсрэг костюм гэж нэрлэдэг. Эмнэлгийн хамгаалалтын хувцас гэдэг нь эмнэлгийн ажилтнууд (эмч, сувилагч, нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтан, цэвэрлэгч гэх мэт) болон эрүүл мэндийн тодорхой хэсэгт (өвчтөн, эмнэлэгт үйлчлүүлэгчид, халдвар авсан газар орох хүмүүс гэх мэт) ашигладаг хамгаалалтын хувцасыг хэлдэг. Байна. Эмнэлгийн хамгаалалтын хувцас нь чийгийн сайн нэвчилт, саад тотгортой,…